Thành lập Trung tâm Đào tạo du lịch

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận vừa thành lập Trung tâm Đào tạo du lịch trực thuộc trường.

Trung tâm Đào tạo du lịch có chức năng dự báo, lên kế hoạch chiêu sinh, đào tạo trung và ngắn hạn nghiệp vụ du lịch và các lĩnh vực có liên quan đến nghề du lịch; đồng thời là đầu mối tham mưu gắn kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trung tâm Đào tạo du lịch tổ chức và hoạt động theo quy chế do Trường Cao đẳng Cộng đồng ban hành.

N.Q (Báo Bình Thuận)

VIDEO CLIP

GÀNH MŨI NÉ RESORT

Gành Mũi Né Resort
Địa chỉ: Khu phố 14, Đường Hồ Xuân Hương, Phường Mũi Né
Điện thoại: +84-252-3848503
Fax: +84-252-3849230
Hotline: 0834848503 (Mr Thuận)
Email: GanhMuiNe@Gmail.com
Website: http://GanhMuiNeResort.com

ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN
Captcha